twitter           facebook   

Highlights 

  • 21 Januari
    Jeugd muziek dag georganiseerd door Fanfare Wilhelmina ( in de Mallemolen ) 
  • 19 Maart
    Blaaskapellenfestival
  • 8 en 9 April
    Themaconcert

 

Nieuwjaarsreceptie Fanfare Wilhelmina

Op zondagmiddag 8  januari vond de drukbezochte nieuwjaarsreceptie bij fanfare Wilhelmina plaats. Zo’n 165 personen waren aanwezig in het repetitielokaal aan de Kloosterstraat. De aanwezigen werden getrakteerd op een bomvol programma. Er was een optreden van het opleidingsorkest, en de mini-showgroep en de junior percussion groep ( JPG) lieten aan het publiek hun talenten zien en horen.

Zoals gebruikelijk werden ook de jubilarissen gehuldigd. Ditmaal waren er zeven jubilarissen. Het inmiddels 60 jarige lid  Reinier Driessen sr. is tijdens de nieuwjaarsreceptie bekroond met de titel ‘’erelid  van muziekvereniging Fanfare Wilhelmina’’. Reinier Driessen is als voorzitter van de Stichting Vrienden van Fanfare Wilhelmina een onmisbaar persoon bij het financieel gezond houden van onze vereniging.  Bovendien steekt Reinier zelf de handen uit de mouwen waar nodig, bijvoorbeeld bij de rommelmarkten. Sinds 2005 is Reinier ook in de sponsorcommissie een uitstekende ambassadeur van de vereniging. Daarnaast komen zijn bouwkundige kennis en vakmanschap èn zijn gouden handen ook aan de Kloosterstraat 7 goed van pas.

Willy Peeters werd gehuldigd vanwege 40 jaar lidmaatschap. Joyce Rieken en Moniek Leenders zijn alweer 25 jaar lid. Bo Cillessen, Ilonka Theunissen en Rick Weijers werden vanwege hun 12,5 jarig lidmaatschap gehuldigd.

 

 

Traditiegetrouw werd er tijdens de nieuwjaarsreceptie ook aandacht besteed aan een lid in het bijzonder. De Wilhelminapluim wordt jaarlijks uitgereikt als blijk van waardering aan een lid van de muziekvereniging die zich op een bijzondere wijze inzet. Ditmaal werd deze eretitel aan Tonny Nabuurs toegekend. Tonny is een grote drijvende kracht achter de toekomst van Fanfare Wilhelmina. Naast een zeer gewaardeerd muzikant, Tonny speelt bariton, zet Tonny veel tijd en energie in bij alle activiteiten rondom de werving en opleiding van ( nieuwe) muzikanten.

 

 

Kadotip! Koop nu kaartjes voor een koninklijk concert

Op 8 en 9 april 2017 staat het themaconcert van Fanfare Wilhelmina weer op de agenda. De kaartverkoop is inmiddels gestart! De feestdagen staan voor de deur, dus verras uw naasten met een kaartje voor het themaconcert!

Kaarten kosten € 8,-  en zijn verkrijgbaar bij de receptie van de Mallemolen, Kloosterstraat 11 in Groesbeek. U kunt ook kaarten kopen bij Fanfare Wilhelmina op maandagavond vanaf 19.45 uur in het repetitielokaal  van de fanfare, Kloosterstraat 7 in Groesbeek of bestellen via trudy.rikken@hotmail.com  

Het belooft op 8 en 9 april  een koninklijk spektakel te worden daar in de Mallemolen.  Fanfare Wilhelmina, Koor Vivace én de drie topvocalisten Susan Remers, Suzanne Coppens en Wido Fleuren, zorgen samen  voor een wervelende muzikale show met de veelzeggende titel: A Night with the Royals. Wat dacht u van titels als Queen for Tonight van Helen Shapiro, of Royals  van Lorde. Van een oude klassieker tot hedendaagse pop. Deze show is voor iedereen! Ook ontbreken de King of Rock & Roll, de Queen of Pop, en wat hoogheden uit de Disneywereld niet. Op zaterdag 8 april start het programma om 20.30 uur, en op zondag 9 april om 14.00 uur. Op zondagmiddag 9 april laat het opleidingsorkest en de Junior Percussion Groep van Fanfare Wilhelmina ook van zich horen in een voorprogramma.

Ps:  Er wordt gefluisterd dat er tijdens het concert ook Royals op bezoek komen in de Mallemolen! Zorg dus dat je er bij bent!

 

 

 

Jeugdmuziekdag Fanfare Wilhelmina

 

Zaterdag 21 januari 2017

Namens de jeugdcoördinatie groep van de muziekverenigingen uit de gemeente Berg en Dal organiseert Fanfare Wilhelmina Groesbeek op zaterdag 21 januari 2017 een jeugdmuziekdag.

Op deze dag wordt zowel een blaasorkest als een slagwerkorkest gevormd die muziekpartijen in gaan studeren. De dag start 9.00 uur in Cultureel Centrum Mallemolen en zal worden afgesloten met een spetterend eindconcert. Aanvang van het eindconcert is 19.30 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. Van iedere jeugddeelnemer wordt enige (jeugd) orkestervaring verwacht. De leeftijd van de muzikanten ligt tussen 8 en 20 jaar. De kosten zijn 12,50 euro inclusief 2 consumpties, lunch en warmbuffet en een activiteit. Verenigingen kunnen zich aanmelden door een inschrijfformulier te downloaden op www.fanfarewilhelminagroesbeek.nl

  Inschrijfformulier_jeugdmuziekdag_2017

Tevens is het ook mogelijk om nog individueel aan te melden tot 15 januari 2017 bij Theo Roelofs 0243977222 of Marijke Bouwman 0243978550. 

J

eugdmuziekdag Fanfare Wilhelmina

 

Zaterdag 21 januari 2017

 

Wat is de jeugdmuziekdag:

Fanfare Wilhelmina organiseert voor de jeugd van gemeente Berg en Dal en omliggende gemeenten een jeugdmuziekdag. De dag zal in het teken staan van gezamenlijk muziek maken met een activiteit.  Onder leiding van professionele dirigenten worden de muziekpartijen ingestudeerd. Als afsluiting wordt er een spetterend eindconcert gepresenteerd waarbij iedereen welkom is. Niets is leuker dan  spelen voor een volle zaal!

Wie kan meedoen:

De jeugdmuziekdag is een dag voor (leerling) jeugd gemiddeld van 8 tot 20 jaar die een blaasinstrument of slagwerkinstrument bespelen in een muziekvereniging (fanfare, harmonie). Enige ervaring met het samenspelen is wenselijk. Per vereniging is het toegestaan 1 (muzikale) begeleider mee te laten doen de gehele dag.

Hoe aan te melden:

Iedere harmonie en fanfare kunnen zich aanmelden bij de organisatie via een inschrijfformulier , te downloaden via deze link

 

 Inschrijfformulier_jeugdmuziekdag_2017

 

Nadat u geïnventariseerd heeft wie er mee wil doen aan de muziekdag, bepaalt u – eventueel in samenspraak met dirigent of muziekdocent- het niveau en de stem van de deelnemers. U stuurt het inschrijfformulier naar ons op. Wij maken voor iedere muzikant een eigen mapje met de partijen. Als u voor 1 december inschrijft ontvangt u de benodigde muziekstukken per post. Schrijft u later in, maar uiterlijk 9 januari 2017 dan ontvangt u die bij aanvang van de muziekdag. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 9 januari 2017 over gemaakt zijn.

Contactpersonen:

Heeft u vragen? Neemt u contact op met Theo Roelofs (024-3977222) of Marijke Bouwman (024-3978550)

Globale dagindeling

-9.00 uur ontvangst deelnemers in Cultureel Centrum de Mallemolen te Groesbeek

Bij ontvangst worden deelnemersbewijzen, consumptiebonnen en informatie uitgereikt aan de contactpersoon van je vereniging. De contactpersoon draagt verantwoording voor zijn of haar deelnemers.

-9.30 uur eerste (gezamenlijke) repetitie

-10.30 uur einde repetitie

-11.00 uur groepsrepetitie

 groot koper

 klein koper

 saxofoons en andere blaasinstrumenten

 Slagwerk (repetitie in fanfaregebouw)

-12.30 uur lunch in Cultureel Centrum de Mallemolen (inbegrepen in de deelnamekosten)

-13.30 uur vervolg groepsrepetitie

-14.30 uur einde groepsrepetitie

-15.00 uur activiteit voor alle deelnemers in Cultureel Centrum de Mallemolen

-16.30 uur generale repetitie

-18.00 uur warme maaltijd (inbegrepen in de deelnamekosten)

-19.30 uur begin van het concert in Cultureel Centrum de Mallemolen, vrij toegankelijk voor

vrienden, familie en andere belangstellenden.

-20.30 uur einde concert.

 Iedere deelnemer krijgt 2 consumptiebonnen

 Zowel de lunch als de warme maaltijd is in de prijs inbegrepen (dieet wensen en allergieën

graag doorgeven).

 Iedere deelnemer zorgt zelf voor muziekinstrument, standaard en lessenaar.

 De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van waardevolle spullen.

 Bij inschrijving voor 1 december krijgt iedere deelnemer de muziekpartijen thuisgestuurd.

 Toegang voor het publiek voor eindconcert is gratis.

 Voor vragen over de organisatie, muziekpartijen of doorgeven van wensen kunt u terecht bij

Theo Roelofs (024-3977222) of Marijke Bouwman (024-3978550).

 Adres Cultureel Centrum de Mallemolen Kloosterstraat 11 6562 AT Groesbeek.

 Een gedeelte van de groepsrepetitie wordt gegeven in het gebouw van de fanfare,

Kloosterstraat 7 6562 AT Groesbeek.

  Inschrijfformulier_jeugdmuziekdag_2017

 

 

Muziekdiploma behaald bij Fanfare Wilhelmina Groesbeek

Fanfare Wilhelmina heeft 11 jonge muzikanten mogen feliciteren met het behalen van hun

muziekdiploma. Fanfare Wilhelmina is harstikke trots op deze talenten!

Paul Kamp, Guus Kersten, Sil Wegh, Stef Roelofs en Tijs Cillessen hebben hun bouwsteen-diploma

behaald voor slagwerk. Het bouwsteen diploma is een voorloper op het diploma A voor het

slagwerk, en stimuleert de leerlingen om hun kwaliteiten te blijven vergroten op het gebied van

slagwerk en percussie.

 

Don Wolters heeft zijn diploma B behaald voor slagwerk. Manon Bouwman heeft haar diploma A

behaald voor bugel. Anne- Mayke Tjalsma behaalde eveneens het A diploma maar dan voor

trompet. Sjoerd Bögels behaalde zijn diploma B voor trompet, en zowel Femke van de Ven als Fleur

Jacobs hebben hun diploma B voor saxofoon in ontvangst mogen nemen.

Fanfare Wilhelmina heeft een team met vakbekwame docenten in huis. Zij verzorgen wekelijks de

muzieklessen voor saxofoon, percussie, slagwerk en koperblaasinstrumenten. Voor de opleidingen

van blaas- en slagwerkinstrumenten kunnen de leerlingen in overleg met hun docent een examen

afleggen volgens de landelijk vastgestelde eisen.

 

Zowel jong als oud kan uiteraard een muziekinstrument leren spelen. Je kunt enkele gratis

proeflessen bij Fanfare Wilhelmina krijgen. Enthousiast geworden? Dan spreekt de docent een

passende dag en tijd met je af voor de wekelijkse lessen bij Fanfare Wilhelmina. Een instrument krijg

je in bruikleen.

Voor informatie of aanmelden voor gratis proeflessen stuur een mailtje naar:

info@fanfarewilhelminagroesbeek.nl. Op de website en facebookpagina van Fanfare Wilhelmina kun

je volop informatie vinden. www.fanfarewilhelminagroesbeek.nl,

 

www.facebook.com/fanwilhelmina

 

Foto: Dorien Theunissen 

 

 

 

 

 

Groesbeek, dorp vol muziek!

Fanfare Wilhelmina blijft investeren!

 

Fanfare Wilhelmina is een muziekvereniging die op haar mooie leeftijd van 117 jaar volop in beweging is en wil blijven!

Fanfare Wilhelmina werkte voorheen samen met Kunstencentrum de Stroming voor het opleiden van haar leerlingen. Omdat de samenwerking tussen de Gemeente Groesbeek en Kunstencentrum de Stroming is gestopt, heeft Fanfare Wilhelmina per 1 augustus 2014 de muzieklessen binnenshuis georganiseerd.

Fanfare Wilhelmina is trots dat zij inmiddels alweer bijna een jaar lang een groep van enthousiaste, bevoegde en bekwame docenten in huis heeft. Bij Fanfare Wilhelmina kan iedereen terecht voor het beoefenen van een blaasinstrument ( groot en klein koper), slagwerk / percussie, en show-dans. Voor het nieuwe lesseizoen, zijn nieuwe aanmeldingen van harte welkom. Via de website, www.fanfarewilhelminagroesbeek.nl, kun je je aanmelden.

Sinds maart 2015 heeft Fanfare Wilhelmina Groesbeek ook een heus jeugdbestuur! Op die manier kunnen de jeugdleden ook hun stem laten horen. Het jeugdbestuur verteld: ‘’Het is belangrijk voor een fanfare dat de jeugd mee kan denken aan ideeën en  activiteiten. De jeugd heeft een frisse kijk op de Fanfare. Wij zetten ons in voor activiteiten voor de jeugd en alle wensen van de jeugd leggen wij voor aan het Centrale Bestuur’’.

Het jeugdbestuur bestaat uit leden die zelf ook actief zijn bij de diverse afdelingen binnen de vereniging. Het jeugdbestuur telt momenteel zeven leden. Deze leden hebben allen hun eigen taak bij het jeugdbestuur. De één sluit bijvoorbeeld aan bij een activiteiten-commissie, en de ander zorgt ervoor dat alle ideeën van de jeugd bij het jeugdbestuur terecht komen. Zodoende leren de jeugdleden ook veel over de muziekvereniging en zijn ze actiever betrokken.

Kijk eens op de website van Fanfare Wilhelmina. Hier vindt u volop informatie, foto’s en filmpjes.

www.fanfarewilhelminagroesbeek.nl

 

Heel graag tot ziens bij Fanfare Wilhelmina!

 

 

 

 

 

Showgroep van Fanfare Wilhelmina zoekt danseressen!

 

Alle meiden vanaf 6 jaar die het leuk vinden om te dansen, zijn van harte welkom om naar de open repetities te komen.

De instructrices Nicole en Lisette kunnen dan al jouw vragen beantwoorden.

 

De showgroep van fanfare Wilhelmina is een gezellig club met meiden. Elke donderdagavond is er een repetitie, waarbij  de showgroep naar het jaarlijkse themaconcert van Fanfare Wilhelmina toewerkt. Het zou fantastisch zijn als de showgroep uitgebreid kan worden met nog meer enthousiaste danseressen. Op die manier kan er een nieuwe jeugdgroep opgestart worden, en kan de huidige groep versterkt worden!